Drama van Reginald Rose

Vertaling door Cees Nootenboom

Regie door Eddy Declerck

Spelen mee: Kurt Demeester, Nele Union, Ingeborg Nevejans, Chris Frigne, Stefanie Clement, Joren De Brabander, Julie Holvoet, Théa Walgraeve, Yves Deneir, Aimé Anthuenis, Charlotte Spiesschaert, Lander De Baets, Laurent Cornelis en Isabel Vander Linden

Speeldata: 26, 27 januari; 2, 3, 9 & 10 februari 2024

Flyer Twaalf gezworenen

Korte Inhoud

New York, augustus 1954

Een jongen van negentien wordt beschuldigd van moord op zijn vader. Zijn lot ligt in de handen van twaalf juryleden. Er lijkt geen twijfel te bestaan over zijn schuld. Of toch…?